2 – Sự khác biệt giữa bộ sạc nhanh cấp 2 và DC là gì?

Sạc mức 2 là kiểu sạc EV phổ biến nhất. Hầu hết các bộ sạc EV đều tương thích với tất cả các loại xe điện được bán tại Hoa Kỳ. Bộ sạc nhanh DC cung cấp khả năng sạc nhanh hơn so với sạc cấp độ 2, nhưng có thể không tương thích với tất cả các loại xe điện. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Thiết bị sạc EV của chúng tôi .