6 – Tôi nên lắp bộ sạc EV ở đâu trong bãi đậu xe của mình?

Cần tiến hành đánh giá toàn bộ địa điểm để xác định vị trí tốt nhất cho việc lắp đặt bộ sạc EV. Vui lòng tham khảo Đánh giá hiện trường trong trang hướng dẫn Cài đặt EVSS.