Tag - dây thừng

Độc đáo cách dùng những dây thừng làm cây trang trí trông cực hút mắt!

Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng dây thừng có thể tạo thành những đồ vật trang trí như cây cảnh giả hay không? Nghe thì khó có thể tin được nhưng chúng đều có thể thực hiện được, và hơn nữa sản phẩm được tạo ra lại vô...