Tag - hoa vạn thọ

Hướng dẫn làm hoa vạn thọ bằng giấy nhún

Hoa vạn thọ là một loài hoa quen thuộc với ta. Nó là một loài hoa quốc dân mà ai cũng biết chính bởi những tầng lớp ý nghĩa nó mang lại. Có một bình bông hoa vạn thọ trong nhà cũng được xem là một điều tốt lành....